İŞLETMEDEKİ YAĞLARIN DENETİMİ

İŞLETMEDEKİ YAĞLARIN DENETİMİ 
İşletmedeki küçük trafolarda ve 1000 kVA ‘dan küçük yağlı dağıtım trafolarında, ölçümlerin yapılması ekonomik yönden gerekmeyebilir. Fakat güç trafolarının yağları, yıllık programlar hazırlanarak test edilmelidir. Bazı yağ testleri sahada yapılabilir, ancak büyük bir kısmı laboratuvar koşullarında gerçekleşir. Sahada yapılanlar; renk, görünüş, delinme gerilimi ve kabaca asit sayısı ölçümü gibi çok sınırlı testlerdir. Taşınabilir delinme gerilim cihazı, sahadaki ölçümler için oldukça uygundur. Renk ve görünüş deneyleri ön bilgi edinmek amacıyla yararlı bilgiler verebilir. Fakat asit sayısı saha koşullarında duyarlı olarak ölçülemez. Geri kalan bütün testlerin laboratuar koşullarında yapılması gerekmektedir. 
Yağın delinme gerilimi düşük olduğunda su miktarı da ölçülür. Genellikle yağda çözünmüş gaz analizleri yapılırken su miktarının da ölçülmesi daha uygun olur. Eğer yağda tortu veya çamur oluşmuşsa, yanık kokusu varsa, renk çok koyu, iç yüzey gerilimi düşük, güç faktörü ve asit miktarı yüksekse veya bu durumlardan birkaçı varsa; bunlara ilave olarak viskozite, parlama noktası, akma noktası, yoğunluk, PCB gibi özel araştırma testleri de yapılabilir. Özellikle böyle yağlarda, çamur ve tortu testlerinin yapılmasında büyük yarar vardır. 

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir