Yağlı ve Kuru Tip Trafo Bakım Onarım Servis Hizmetleri

YAĞLAR VE KULLANIM ALANLARI (TRAFO YAĞI)
Yağlar genellikle; motorlu taşıtlar, makineler, hidrolik pompalar, kompresörler, trafolar ve diğer elektrik donanımında; yağlayıcı, soğutucu, koruyucu veya yalıtkan madde olarak kullanılır. 
Saf yağlar, bütün aromatik bileşiklerden ve heteroatom moleküllerinden arındırılmış, cilt ve sindirim sistemine hiçbir zararı olmayan madeni yağlardır. Bunlar plastiklerde, yiyecek paketlerinde, ev eşyalarında, ilaç yapımında ve benzer üretim işlerinde kullanılır. 
Atık yağ I ar, doğal veya sentetik yağların; sanayide veya sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama amacı kullanımı sonucunda, kimyasal ve fiziksel safsızlıklarca kirlenmesi veya orijinal özelliğini kaybetmesi ile kullanım dışı kalan eskimiş yağlardır. 
Normal kullanım sırasında oluşan metal veya yabancı madde kırıntıları, su ve yağın bozulması sonucu oluşan çeşitli kimyasal oluşumlar, yağları devamlı olarak kirletir. Yağlar bu şekilde uzun süre kullanıldığı zaman özelliğini yitirir ve iyi bir performans gösteremez. Dolayısıyla motorun veya kullanıldığı makinenin daha iyi görev yapmasını engeller. Bu şekilde bozulan yağlar, yeni bir yağ ile değiştirilir ve böylece atık yağlar birikmeye başlar. 
Yalıtım yağını da kapsayan ve aynı grup içinde değerlendirilen yağ türleri genel olarak şunlardır; 
İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ 
Bir yağın insan sağlığına zararlı olduğu kanıtlanabilir. Ancak burada önemli olan konu, risk oranının ne boyutta olduğudur. Pratik olarak bu oran, sıfırdan en yüksek değere kadar dağılmıştır. Yağın rafinasyon derecesi, ölçüm yöntemleri, kirleticilerin miktarı ve türü gibi faktörler, risk oranını belirleyen başlıca parametrelerdir. 
Asit-kil yöntemi veya sadece hafif hidrojenleme işlemiyle üretilen bazı yağlarda yüksek miktarda poliaromatik madde vardır. Bu tür yağlarda ölçülen sağlığa zararlı madde miktarı oldukça fazla düzeydedir. Piyasada satılan düşük kaliteli bazı yağların içinde, kanser yapıcı maddeler bulunmuştur. Hatta bazı yağlarda PCB ‘lere bile rastlamak mümkündür. 
PCB ‘ler; askarel, klofen veya aroklor gibi adlarla da anılan polik/or bifenillerdir. Bu maddelerle kirletilmiş olan veya bazı poliaromatik bileşikler içeren yalıtım yağları, insan sağlığına zarar vermektedir. Ayrıca doğaya ve canlılara olumsuz yönde etkiler yaptıklarından, birçok ülkede kullanımları yasaklanmıştır. 
Yağlardaki aromatik madde miktarının yükselmesiyle birlikte, bazı sağlık problemleri de artmaya başlar. Böyle yağlar cilt üzerinde yağ sivilc eleri yaparak bazı deri hastalıklarına neden olabilirler. Bazı poliaromatikler, azotlu hetero-molekü/ler ve PCB içeren yagiilr, kanserojen maddelerdir. Bu maddeleri yalıtım yağından tam?en çıkarmak zor ve masraflıdır, fakat olanaksız değildir. 
Yeni ve kaliteli bir yağın risk oranı düşük olmasına rağmen, kullanılmış yani işletmedeki yağlarda, zararlı madde miktarı artmaya başlar. Özellikle elektriksel deşarj/ara maruz kalmış yağların risk oranı daha yüksektir. Yağ ile temas eden personele, bu konuyla ilgili gerekli sağlık ve temizlik eğitimi önceden verilmelidir. 
Dünya Sağlık Örgütüne (World Heallt Organization-WHO) bağlı olarak çalışan Uluslararası Araştırma Merkezleri, düşük rafineli yeni yağların kanser yapıcı özellikler taşıdığını belirlemiştir. Bu nedenle birçok ülke yasalarına göre, düşük rafineli yeni yağlar etiketlerle gösterilmek zorundadır. Yağdaki ağır poliaromatik maddeler için, meslek sağlığı ve çevre örgütleri sınır değerler belirlemiştir. Bu araştırmalar sırasında uygulanan başlıca test yöntemleri şunlardır; 
Vivo Testi : Sadece deney hayvanlarının derilerine sürülerek inceleme yapılır. Araştırmalar sonucunda; düşük rafineli yağların kanser yapıcı olduğu ve yüksek derecede rafine edilmiş yağların ise kanser riski taşımadığı görülmüştür. 

Yağ Testleri
Elektrik enerjisinin günlük yaşamdaki vazgeçilmez önemi, her geçen gün artmaktadır. Bir üretim-iletim sisteminin kuruluş maliyeti çok yüksek olup, hızla ge,lişen teknolojiye de uyum sağlamak zorundadır. Böyle bir sistemi güvenli ve verimli şekilde işletmek için düzenli şekilde test ve analizlere gereksinim vardır. Bu durum güç trafoları için kesinlikle doğrudur. Fakat dağıtım trafolarında, test ve analiz giderlerinin hesaplanması yararlı olur.
Yağlar; taşıma, depolama sırasında ve işletmede görev yaptıkları sürelerde rutin olarak denetim altında tutulurlar. Özellikle donanıma doldurulup işletmeye alındıktan sonra, belirli aralıklarla örnekler alınarak yağdaki kirlenme ve yaşlanma düzeyi ölçülür. Hem yağın hem de trafonun güvenli ve verimli olarak çalışması için bu ölçümlerin düzenli şekilde yapılması çok önemlidir. Yağlar üzerinde ne kadar detaylı ölçümler yapılırsa, o kadar çok bilgi alınır.
Bütün test, kontrol ve araştırmalar ancak ekip çalışmasıyla başarıya ulaşır. Kişi ve birfmler arası bilgi alış-verişi ve teknik yardımlaşma çok önem taşır. Yetersiz ve eksik bilgi veya konusunda uzman olmayan kişilerin hatalı yorumu, hem ekonomik zararların artmasına hem de boştan yere zaman kaybına neden olacaktır. Ölçüm sonuçunu yorumlarken; tüm veriler toplanmalı ve ilgili personelden bilgi alınmalıdır. Ölçüm sonuçları uzman kişilerce, bilgi ve deneyimlerin ışığı altında ve aynı zamanda standartlar doğrultusunda yorumlanıp gerekli raporlar hazırlanmalıdır. Ölçüm sonuçları, hazırlanan raporlar ve yapılan bütün işlemler, bir bilgisayara kaydedilir, ayrıca düzenli şekilde dosyalanır.
TESTLERİN ÖNEMİ
Trafo, reaktör ve regülatör gibi yüksek gerilim cihazlarında kullanılan yalıtım yağları, çeşitli nedenlerle bozulur veya yaşlanır. Bu bozulmalar henüz başlangıç aşamasında olabilir ve bilimsel yöntemlerle izlenerek derecesi saptanır. Trafo veya donanımda ciddi arızalara yol açmadan gerekli önlemler zamanında alınabilir. Böylece ekonomik ve zaman kayıpları en az düzeye indirilir.
Günümüzde yağ testleri ve gaz analizleri yöntemiyle, yağın ve trafonun durumunu izlemek ve arıza araştırması yapmak, çok pahalı bir işlem değildir. Yağlar üzerinde fiziksel, kimyasal ve elektriksel testler uygulanarak kirlenme ve yaşlanmanın boyutları ölçülür. Aynı zamanda gelişmekte olan trafo arızaları da, yağda çözünmüş gaz analizi yöntemiyle güvenli bir şekilde izlenebilir.
Test ve analizler sonunda eğer arızada bir gelişme görülürse, trafo kontrol altında tutularak sorunun giderilme yolları araştırılır. Kuru tip trafolarda ise çalışma ortam sıcaklıkları kontrol edilmelidir,Kuru Tip Trafo Bakımları her yıl düzenli olarak yapılmasına önem verilmelidir,Kuru tip trafo aşırı ısınma problemi ortaya çıktığında sektörde uzman servislere bakım yaptırılmalıdır,Kuru tip trafo baımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta trafo enerjili işletmede olduğu zaman kesinlikle sargı ve diğer aksamlara dokunulmamalıdır,yetkili ve uzman kişiler tarafından bakım yapılmaldır,kuru tip trafo aşırı ısınması sonucunda;trafo devre dışı kalabilir,arızaya geçebilir,soğutma fanları çalışmayabilir,zamanla üzerinde birikmiş olan ortamdan kaynaklanan tozlar bobin sargı yüzeylerinde yğzeysel atlamalara ve kısa devrelere sebeb olabilir.Gelişmeleri daha iyi görebilmek için, ölçüm aralıkları kısaltılır ve trafo gözlem altına alınır. Gerektiğinde trafo servis dışına çıkarılarak daha büyük arıza ve zararların meydana gelmesi önlenir. Bu sırada, bütün hazırlıklar tamamlanarak olası bir enerji kesintisi için, gereken tüm önlemler önceden alınır. Böylece arızanın yol açacağı elektrik kesintileri ve zararların önüne zamanında geçilip, ekonomik kayıpların en düşük düzeyde kalması sağlanır.
Trafo yağı,Trafo yağı 2019 fiyatları,Trafo yağı ucuz,Trafo yağı fiyat,Trafo yağı fiyatı,Trafo yağı fiyatları,Trafo yağı fiyatlar,Trafo yağı satan firmalar,Trafo yağı üretici firmaları,Trafo yağı 2018 Fiyat,Trafo yağı Üretici Firma,Trafo yağı özellikleri,Trafo yağı ölçüleri,Trafo yağı bakımı,Trafo yağı çeşitleri,Trafo yağı seçmek,Trafo yağı tds,Trafo yağı değişimi,Trafo yağı nasıl değiştirilir,Trafo yağı testi,Trafo yağı çukuru,Trafo yağı viskozitesi,Trafo yağı analizi,Trafo yağı sıcaklık göstergesi,Trafo bakımı yapan firmalar,Trafo bakımı nasıl yapılır,Trafo yağ bakımı,Kuru Tip Trafo Bakımı Nasıl Yapılır,KuruTip Trafo Neden Isınır,Kuru tip trafo soğutma fanı,
Kuru tip trafo testleri,Kuru tip trafo,Kuru tip trafo fiyatları,Kuru Tip Trafo Sıcaklık Koruma Rölesi,Kuru Tip Trafo Sıcaklık Koruma Rölesi Fiyatları,Kuru Tip Trafo Çalışma Sıcaklığı,Kuru Tip Trafo Kademe Testleri,Trafo arıza bakım onarım,Kuru tip trafo arıza bakım onarım,Trafo servisi,Trafo Bakım Onarım Servis,Yağlı ve Kurutip Trafo Bakım Onarım Servis,

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir